Gấu Trúc Đỏ
Tòa nhà Charmington La Pointe (Block C)

Địa chỉ: Số 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, HCM

Điện thoại: 0923 010 989 (028) 3968 3680